ship to gaza

När jag först hörde om detta tyckte jag det lät så jäkla bra - massa stora skepp som ska ta sig förbi israelerna avskärning av gaza med mat och annat. Vilka hjältar, kämpar och fighters för mänskliga rättigheter. Och jag önskade att jag var med på en av de 6 båtarna...

Dagen efter fick jag veta att jag kände 5 svenskar som är med på båtarna, varav en kvinna var bland de första som höll i  mig som nykläckt och följt med under hela min uppväxt, en annan är en av Sveriges största författare, Henning Mankell.

Imorrse blev båtarna attackerade av israeliska militärer, och blev tillfångatagna, blev ifråntagna mobiler, datorer och allt sådant. På en av båtarna öppnade militärerna eld - 19 döda och 36 skadade. Och jag känner två som är med på just den båten.Samtidigt som jag är äckligt jäkla stolt över att jag har så fina människor i min närhet som är med och kämpar för andra människor, ger sin tid, energi och liv för att stötta andra som utsätts för fötryck, våld och misär - så får jag en stor klump i magen över att människor kan vara så pass grymma. Hur kan detta gå till?
- jag bara hoppas att de blir frisläppta, överlever och lyckas ta sig hem. Samt att Israelerna häver blockaden. Annars är jag fan med på nästa båt!
#1 - Johanna

Svar: Hehe tack, älskar också den. Sjukt snygg :) Och aaa verkligen ;)

#2 - Anonym

Israel har en blockad eftersom de inte vill ha in vapen och dylikt till Hamas. Israel har tidigare tagit emot hjälpsändningar och fört dessa in till Gaza, efter att de genomsökt dessa för ev vapen och dylikt såklart. Ship to Gaza bestämde sig av någon anledning att de själva skulle åka med sina förnödenheter den här gången, någonting Israelerna inte accepterade och varnade för. Båten ombads vända till en annan hamn men vägrade (notera här att Israel inte accepterar FN:s havsrättskonvention och har således inte accepterat de gränser som uppställs däri).

Israeliska kommandosoldater stormar båten via helikopter och det är här saker börjar gå fel. Aktivister binder fast linan i en mast, syftet därtill är i nuläget okänt men möjlig förklaring är att de försökte få helikoptern att förlora dess kurs. Israelerna verkar här ha gjort en väldigt grov felbedömning, de verkar närmast ha trott att båten var full av harmlösa fredsförespråkare som Mankell mfl, men som man kan se på olika videofilmer som cirkulerar i media, blir de genast attackerade när de når båten, slagna med järnrör, stolar, en och annan knivhuggna och en soldat tom slängd överbord ner på det nedre däcket. Kommandosoldaterna hade ju inte förväntat sig något nämnvärt motstånd (vilket är ytterst klantigt när man bordar en båt) och var beväpnade med paintball-gevär laddade med pepparkulor (så effekten blir densamma som pepparspray när man blir träffad) samt några få handeldvapen (varav några tydligen ska ha blivit erövrade av aktivisterna). Det absurda i situationen är att aktivisterna ska ha fått order från dess "ledare" att inte döda judarna och istället ta dessa tillfånga när judarna i sin tur fick order om att bara använda pistoler i yttersta nödfall. En möjlig förklaring till de närmast krystade scener som utspelar sig på videofilmerna. Needless to say fuckade situationen up sig ordentligt pga deras totala felbedömning och israelerna tog till vapen samtidigt som de snabbt fick förstärkning och här förlorade människor tyvärr livet. Enligt uppgift ska Mankell och andra västerländska aktivister ha varit inlåsta i sina hytter under förloppet.Slutsats: För tidigt att säga, annat än att Israel uppenbarligen skötte saken jävligt osnyggt. Var det dock deras tanke att skapa ett blodbad? Troligtvis inte, men de gav sig ut på djupt vatten och misslyckades. Värt att veta är dock att det finns vissa suspekta aktörer bakom "Ship to Gaza", dvs extremistiska islamistiska rörelser.En slutsats man dock kan dra är väll att det kommer att bli en hel del pajkastning de närmsta dagarna framöver och att konflikten blossar vidare./någon (du vet nog vem) med viss inside-info (dock ej helt osaklig sådan).

#3 - caro - passion for passion!

För det första så är det ju folkvalda Hamas som tillsammans med Israel och Egypten som skapat blockaden. De har medvetet blockerat och avskärmat en del land + stor befolkning från resten av världen. Tagit bort deras mänskliga rättigheter, rätt till mediciner, mat, sjukvård, och livsviktiga saker som bränsle, gödsel och dylikt - folket dör, arbetsmarknaden förstörs och försvinner, jordbruket har minskat med nästan hälften! - Dom har alltså medvetet satt ett helt folk i denna situation - för att dom kan!!

- det handlar inte enbart om vapen, så enkelt är det inte. Detta är medveten trakassering, avskärmning och en långsam väg till folkmord.Men det hela handlar ju om att Israel gick ombord på skeppen - medan de befann sig på internationellt vatten!! Alla som har deltagit en vecka i skolan vet att det bryter mot världslagen. DESSUTOM - går de i land på båtarna, beväpnade!

- då är det väl inte direkt svårt att förstå att "aktivisterna" vill försvara sig?! Men sen när är det ens möjligt att jämföra en trästol med ett gevär eller diverse automatvapen?!Tillägg; vad spelar det för roll om det finns extremistiska islamistiska rörelser bakom "Ship to gaza"?! Syftet med aktionen är att komma fram till ett folk i nöd, ge mat, mediciner och andra saker för att folket ens ska kunna överleva - detta är en fredlig aktion!

- med extremistiska islamistiska rörelser, syftar du då på att en av svenskarna som var med tidigare varit ordförande för "Musliska förbundet"?! Pinsamt i sådana fall.

#4 - Anonym

Hamas må vara en folkvald organisation, men är likväl, av goda orsaker, stämplade internationellt som en terroristorganisation. Angående blockaden så kan man diskutera dess legitimitet ad infinitum eftersom det innebär detsamma som att diskutera Palestinakonflikten och vem som har rätten på sin sida. Notabelt torde dock vara att Israel har släppt igenom och släpper igenom förnödenheter, dock på Israels villkor. Lika notabelt är att folket i Gaza lider (om den saken kan det knappast råda någon tvekan).Om man kort ska beröra Palestinakonflikten (vilket är nästan omöjligt), bör uppmärksammas att båda sidor har gett och tagit skit. Sexdagarskriget t.ex. vilket var en följd av ovilja att acceptera Israel och det judiska folket. En ovilja som funnits, finns och troligtvis alltid kommer att finnas i mellanöstern. Israel har därtill drabbats av terroristattentat, kidnappningar, raketattacker osv. Motsatsvis har Israel i sin tur otaliga lik i garderoben, alltifrån sättet staten grundades på, administrativ terror, faktiskt terror och det nästan ofattbara; vit fosfor över sjukhus!

Palestinakonflikten är en konflikt utan vinnare och utan någon lösning inom den närmsta framtiden samtidigt som det är en komplicerad konflikt med flera djup. Att diskutera konflikten faller egentligen utanför ramarna här, men för att förstå blockaden och den aktion som nu skett (kapningen) krävs det att man har konflikten i dess någorlunda helhet i bakhuvudet. Israel har de senaste åren haft världsopinionen emot sig, stödet från USA vacklar, Turkiet verkar nu närmast vara ute ur bilden och Israel kör, och har sedan länge kört, stenhårt på en "vi mot världen"-mentalitet där de tar till övervåld titt som tätt, övervåld som drabbar motståndarsidan vilken i sin tur lidit skada de senaste åren på inte minst det "militära" planet. Det säger sig självt att utgången inte kan bli annat än tragisk när både Israel och Hamas kör med attityden: "Tar ni en av oss tar vi tio av er!"Om vi går över till det du anser saken gäller, själva bordningen, bör det påpekas att internationellt vatten är just internationellt. Ingen stat har suveränitet där och ingen stat kan således på egen hand bestämma över haven. Visst, en eller flera stater kan sitta och skriva hur många lagar de vill på området, men de kan inte, eller endast med svårighet, utöva den legislativa makten i verkligheten. Lösningen är att man försöker gå ihop hela statssamfundet genom konventioner och tillsammans reglera vad som ska gälla, den relevanta konventionen på området är FN:s havsrättskonvention. Problemet med konventioner är att det bygger på tanken att stater frivilligt ska åta sig förpliktelser, och sanktionerna om man bryter dessa förpliktelser sträcker sig oftast inte längre än till politiska följder.

Israel tillhör några av de stater som inte anslutit sig till FN:s havsrättskonvention. Någon egentlig skillnad gör det ju dock inte, eftersom de endast skulle drabbas av vad de nu redan drabbas av; politiska följder.

Går man även de andra veckorna i skolan lär man sig snart att någon "världslag" inte finns ;) Allmän moral och havsrättskonventionen ligger dock nära till hands och kan vara det du menade!Självklart får Israelerna vara beredda på motstånd när de bordar båten. Jag vet inte om du missförstått mig, men jag försökte och försöker inte försvara Israels aktion utan tar starkt avstånd ifrån den! Vad jag försökte göra var att återge en annan bild av händelseförloppet som är mer objektiv och djupgående än den bild olika medier och politiker är alltför snabba med att måla upp. Huruvida det scenario jag återgett är korrekt eller ej återstår ju dock självklart att se och självklart finns möjligheten att de medvetet gick till angrepp för att döda och endast döda. Det förefaller dock ganska otroligt och även om Israelerna med rätta ska kritiseras för dådet kan det vara på sin plats med saklighet och en helhetsanalys. Titta på videofilmerna t.ex. Det syns tydligt att Israelerna inte bara får stryk, slängs över relingen och blir knivhuggna, det syns även att de har just paintballgevär. Hade de bordat båten endast med avsikten att skapa ett blodbad, hade:

1). Fler aktivister dött.

2). Bilderna talat ett annat språk.

3). Israel totalt tappat greppet.

Som sagt, min (och även andras) bedömning är den att Israel inte verkar ha bordat båten med något uppsåt att grymt och kallblodigt döda aktivister utan gav sig på en komplicerad militär operation som slog fel, väldigt fel. Det tragiska slutresultatet är ju dock detsamma och det kan ifrågasättas om det överhuvudtaget spelar någon roll vilka deras planer var, men då måste man ju återanknyta till helhetsbilden.Vad gäller extremistiska islamistiska organisationer så spelar deras inblandning i allra högsta grad roll! Om personer med inget annat än demokratisk och fredsbetonad bakgrund ligger bakom en aktion så är det ju bra mycket enklare att inte fatta misstankar, än om en organisation på den yttersta vänstern med våldsdåd, terroristkopplingar osv. i bagaget gör samma sak. Man kan i det senare fallet (och bör så göra, annat vore naivt) ifrågasätta deras egentliga syfte och huruvida allt som skeppas över verkligen är förnödenheter. Inte sagt att en sådan organisation inte får styra upp en hjälpaktion, men är det extremistiska rörelser som drar i trådarna så kan man ju förstå Israels misstänksamhet och ovilja att släppa igenom båtarna och vilja att själva slussa igenom förnödenheterna och även genomsöka desamma.Hur skulle du reagera om t.ex. info-14 startade upp ett dagis för att bekämpa bristen på dagisplatser? Du skulle inte ana ugglor i mossen? Ett annat syfte bakom det hela än det syfte som uttalas? Kanske finns det inte, kanske finns det, misstänksamheten är dock befogad i sig.Och nej, jag syftar definitivt inte på någon svensk som kan vara ombord, det är varken en rörelse eller en extremistisk (knappt ens islamistisk?) sådan, vad jag syftar på är möjligheten att turkiska IHH mfl ligger bakom.Hela situationen: Klantig, onödig, oacceptabel och tragisk. Självklart ska saken utredas och nödvändiga åtgärder vidtas, men att genast ta till bål och fackla är närmast kontraproduktivt, det gynnar ingen och inget i det långa loppet.Kul att höra om de positiva framstegen med behandlingen btw! :)

#5 - Linda

zzzzzzz......

#6 - Sophia

Vem?!