fira fira fira!

För att jag har fått godkänt på kursen "Sex för Guds skull. Om religion och sexualitet." Woho! Som jag har haft ångest under den kursen. Det var jag och en grupp teologistudenter... Efter att ha läst alla arbeten gissar jag att jag var den enda som inte var troende, vilket gjorde att min syn på religion fick breddas ytterligare. Det stora problemet för mig var diskurserna?! Vad är en diskurs? När används den? Och till vad? Det går inte in.

Hur som helst ska detta betyg firas i dagarna tre!!