hej hösten - jag är redo

 • Sexologi

  15 högskolepoäng, Högskolan Väst, Trollhättan
 • Sexologi: Barns och ungdomars sexualitet

  7,5 högskolepoäng, Högskolan Väst, Trollhättan
 • Sexologi: Vuxnas sexualitet

  7,5 högskolepoäng, Högskolan Väst, Trollhättan
 • Sexologi och samlevnad I (Deltid, Kalmar)

  30 högskolepoäng, Linnéuniversitetet, Kalmar