månadens skörd,

Går igenom månadens skörd med frågor till sexspalten i Veckorevyn - och inser återigen hur jävla smarta och fina läsare jag har. Frågorna är kloka, intressanta, utvecklande och bygger på ett medvetet intresse och en vilja att lära sig något nytt och förbättra en situation eller en känsla hos sig själv.

Sånt gör mig rörd.


För mig finns det inga dumma frågor - det handlar om att utvecklas, skapa nya tankebanor, se möjligheter, reagera över sina egna känslor och åsikter, vara nyfiken, bejaka sin lust och vilja. Samt att våga ta plats, med sig själv. Det handlar om ett medvetet val att vilja veta mer, lära sig mer och vara öppen för ny kunskap, nya synsätt och en öppenhet.Jag vill aldrig sluta lära mig, eller sluta känna lusten efter ny kunskap. Tack fina läsare, ni inspirerar mig.


ps. nästa nummer kommer bli bäst. Det blir bara bättre och bättre.