du kan va stängd för sen anmälan!

Höstterminen 2012

 • Sexologi

  15 högskolepoäng , Högskolan Väst, Trollhättan

  SEN ANMÄLAN

 • 2

  Sexologi: Barns och ungdomars sexualitet

  7,5 högskolepoäng , Högskolan Väst, Trollhättan

  SEN ANMÄLAN

 • 3

  Sexologi: Vuxnas sexualitet

  7,5 högskolepoäng , Högskolan Väst, Trollhättan

  SEN ANMÄLAN

 • 4

  Sexologi och samlevnad I (Deltid, Kalmar)

  30 högskolepoäng , Linnéuniversitetet, Kalmar

  SEN ANMÄLAN

 • 5

  Sex och samlevnadsundervisning i skolan

  7,5 högskolepoäng , Malmö högskola, Malmö

  SEN ANMÄLAN

 • 6

  Sexologi II

  15 högskolepoäng , Malmö högskola, Malmö

  SEN ANMÄLAN

 • 7

  Unga, sex och internet

  7,5 högskolepoäng , Umeå universitet, Ortsoberoende

  SEN ANMÄLAN

 • 8

  Sexualiserat våld, prostitution och trafficking

  7,5 högskolepoäng , Högskolan i Gävle, Gävle

  SEN ANMÄLAN

 • 9

  Sexualmedicin - en introduktion

  15 högskolepoäng , Karolinska institutet, Stockholm

  SEN ANMÄLAN

 • 10

  Genus och sexualitet

  7,5 högskolepoäng , Stockholms universitet, Stockholm

  SEN ANMÄLAN

 • 11

  Identitet, samlevnad och sexualitet

  7,5 högskolepoäng , Umeå universitet, Umeå

  SEN ANMÄLAN

   

   

   

   

   

#1 - Ernst

Vänta här nu va, ska du plugga alla dessa :O

#2 - caro

nej, eller det tror jag inte att jag får? men jag tänkte att det är lika bra att jag söker lite utifall att jag vill plugga :)