sextat,

Jag fick lära mig ett nytt begrepp av Fredrik i tisdags:

Sextat.

Det innebär att en skickar utmanande och ofta nakna bilder på sig själv till någon annan. Vanligast är nog via telefonen, men annars kan webcam vara ett alternativ.

Och det blev så att jag råkade hamna i en liten empirisk studie av detta, och mina erfarenheter säger att detta är något som sker ofta och är ett utbrett fenomen. Vad säger ni om det?