gender trouble

Jag vet inte vad frasen/termen gender trouble väcker hos er, men jag får upp ungefär hundra olika tankar. Och min skoluppgift var att välja mellan tre olika alternativ... Som lärararna själva skrivit... Och bara ett var rätt...
 
...
 
 
Jag kan inte riktigt förstå syftet i att hålla en kurs som handlar om genus (min kurs heter Design, genus och estetik) och ge uppgifter där eleven ska klicka i rätt svar bland olika alternativ. Det är lite som att ge svenska kocklandskapet uppgiften att laga en omelett och endast krydda med salt och peppar... Det är en uppgift men som inte leder någonstans. 
 
Några saker jag hade velat skriva om, men som inte ens fick plats i den lilla lilla rutan för "övriga kommentarer var": heteronormen, vithetsnormen, tvåhetsnormen - att dessa tre alltid och hela tiden återskapas och upprätthålls av alla i samhället, problematiken i att bara fokusera på två kön, problemetiken kring kvinnligt och manligt, normbrytare, tvåkönsnormen, transpersoner och vad det gigantiska paraplybegreppet innebär, heterosexualiteten och dess makt,   patriarkatets makt, hur kön ständigt görs och återskapas. osv osv. Men jag fick istället klicka i en liten ruta. Kul.
 
Låt oss istället titta på dessa bilder som kom upp när jag sökte på gender trouble.