att plugga sexologi

Nu har en månad passerat av höstens plugg, och för er som undrar vad en blivande sexolog läser så kommer en kort sammanfattning av det jag hitills gått igenom. Ena kursen går under beteendevetenskap och andra går under psykologi. 
 
Sexologi - barn och ungdomar: Där har vi hitills gått igenom hur biologiska kön bildas, pubertetsutveckling, tvetydig könsbildning och barns sexualitet. Könens anatomi med inriktning på funktion, utformning och uppbyggnad. 
- ska skriva en kortare text med inriktning på barns sexualitet som första seminariumuppgift. Just nu finns det en bok om ämnet som kom ut under 1980-talet. Det är så att säga att relativt outforskat område, främst med anledningen att vem "vågar" forska om barn och sexualitet utan att bli anklagad för pedofili? 
 
Sexologi och samlevnad: Könens anatomi (och där gick vi igenom samma sak som andra kursen, har samma kursbok till bägge kurser), neurosexologi, heterosexualitet och heteronormen, sexualhälsa ur globalt perspektiv. 
- första uppgiften handlade om heteronormen och hur jag påverkas av den, andra om hur män könsstympade/opererade om kvinnors kön och livmoder under 1800-talet i Sverige, och nu ska jag göra en fördjupning i sexualhälsa. 
 
Just sexualhälsa ur ett globalt perspektiv är det jag allra helst vill jobba med. Det handlar om så olika saker världen över och behoven, kunskapsmängden, ekonomiska förutsättningar och rättigheter skiljer offantligt beroende på vart i världen en befinner sig. Oerhört spännande. 
 
Unga, sex och internet: Vad gör unga på nätet och varför? Grooming, pedofili och hebofilier på nätet, grupptryck, viljan om att bli sedd, att sälja sig över nätet, vuxna människors ansvar och roller kring unga människors nyttjande av internet.
Vi har främst satt oss in i olika "roller" som tex lärare, fritidspedagog, föräldrar, syskon - och sen läst olika fall där barn och unga blivit utsatta för olika brott över/med hjälp av internet. Hur skolor kan hjälpa till och visa stöd, hur föräldrar ska handskas med sina barn och internet, hur olika instutioner samarbetar när sexualbrott sker med hjälp av internet. 
 
Otroligt spännande kurs då jag själv tillhör generationen som växt upp med dator i hemmet och lever i den typen av samhälle där internet har en offantligt stor roll i människans vardag. Visst att jag främst vill träffa och informera unga face to face, men det handlar också om att ha förståelse för och kunskap kring hur viktigt internatanvänding är för många unga. 
 
 
Alla dessa kurser berör ämnet sexologi, ibland korsas föreläsningarna och det blir samma information från flera håll - men för det mesta skiljer det sig och blir ett bra kompliment till varandra. Det är värt att lära sig tre olika skolwebbar och ha tre inloggningar i huvudet, med tanke på hur mycket kunskap jag får från de olika kurserna.