hen

Och jag har fortfarande så svårt för människor som är emot hen. Det går inte in i min hjärna hur en kan vara emot ett pronomen som inkluderar. För mig går det inte ihop hur en person kan bli upprörd för att en annan människa vill ha ett pronomen utöver hon eller han. Eller inte se möjligheten i att skriva ut hen när det rör person som en inte vet könet på - där följdfrågan alltid är: varför låter vi kön ha så stor plats i vårt samhälle. 
 
Hen gör inte alla könslösa som så många är rädda för. 
 
Hen inkluderar och är ett pronomen som ska ha lika mycket respekt som hon och han. 
 
 
#1 - Estevez

Jag tror att det beror på att vi redan har ett könsneutralt personligt pronomen, "den". Dessutom har "hen" onekligen en politisk laddning som alla kanske inte känner sig bekväma med. Förra gången vi diskuterade det här gjorde jag en parallell till begreppet "verklighetens folk", som myntades av KD, jag tänker även på SD:s "massinvandring", som sällan förekommer utanför partiet. Politiskt laddade begrepp för tankarna till en viss politik och så länge inte alla delar den politiken kommer åsikterna om begreppets användning och syfte aldrig att accepteras av alla.

#2 - Caro Wikbro Rannberg

Visst både "den" och "det" är könsneutrala pronomen, men många upplever att dessa är för objektiva. Fast där säger jag nej, hundra gånger nej. Det är inte okej att jämföra "verklighetens folk" och "massinvandring" med pronomenet hen. Visst att det var en viss politik som startade med hen. Men du kan inte jämföra det med SD´s politik och människosyn, och absolut inte med KD`s version av verklighetens folk - då KD`s och SD´s gemensamma nämnare är att de gör sitt yttersta för att bevara kärnfamiljen. Utan gränser strävar de efter detta.

Då är det inte ens jämförbart att lägga hen på samma nivå, ett pronomen som är könsneutralt.

#3 - Estevez

Det skiljer bara en bokstav mellan "hen" och "den", varför inte försöka avobjektivera det istället? "Den" anses neutralt oavsett politisk åsikt eller läggning. Då får de som inte vill kallas "han/hon" som de vill och de som inte vill kallas "hen" slipper det.
Blanda inte in begreppens betydelse. Det är begreppens betingelse som är det intressanta. Du säger ju själv att man tar ställning med exempelvis "verklighetens folk". Varför skulle det inte vara likadant med "hen"? Märk väl att många har reagerat och ansett att ordet är laddat, kanske t.o.m. fler än de som reagerat på "verklighetens folk". Dessutom har socialistiska MP anammat det och infört det i partiprogrammet.