pinsam?

Postat av: Estevezz

Du är riktigt pinsam ibland. Du har ingen påverkan över de mekanismer som orsakar kön. Det råder inga som helst tvivel om att könsceller är det som avgör en människas kön. Faktum är att det är sant för så gott alla jordens biologiska organismer. Sperma+ägg orsakar under rätt förutsättningar barn. Ägg är kausalt kopplat till kvinnor och samma sak för män och spermier. Thatcher bar två barn och var därför i vetenskapens och i lagens namn en kvinna. 

2013-04-12 @ 01:02:43

Eller så fastslår vi bara att vi tycker olika. Jag har läst tillräckligt mycket sexologi för att ha gått igenom hur det fungerar med könsceller, hur hormonerna skapas, XY, "missbildningar", gonadernas framväxt osv. ungefär fem gånger i olika kurser. Jag kan det medicinska och det kliniska inom sexologi. 
- och du får absolut tro att detta är det som avgör en människas kön. Varsågod, jag kan lova dig att du inte är ensam om den uppfattning. 
 
Men jag har även bakgrund i genus. Allt mitt arbete vilar på ett genusvetenskaplig grund. Jag tror inte bara på könsceller. Jag tror inte på tvåkönsnormen. Jag tror att kön till väldigt stor del är socialt konstruerat av oss människor. Och på samma sätt som du har rätt att tycka och tro vad du vill, så har även jag rätt att tro och tycka vad jag vill. 
 
Sen går det absolut att prata om könsceller, dess uppbyggnad, sperma+ägg = barn, män och kvinnor. Absolut, och det gör jag väldigt mycket i mitt arbete. Men jag pratar även om genus, om socialt konstruerade kön och könens stora plats och makt i vårt samhälle. Jag inkluderar bägge dessa sidor i allt jag gör, då det inte går att prata om det ena utan att exkludera det andra. 
 
Så tyck att jag är pinsam, det rör mig inte i ryggen. Vi ser bara olika på faktorer som skapar kön. 
#1 - Estevez

Verkligheten kan inte förklaras med hjälp av tyckande. Verkligheten har istället med stor framgång förklarats med hjälp av vetenskaplig metod. I det här sammanhanget betyder det att en tredje könscell/variant av existerande könsceller, skulle behöva upptäckas för att vi ska kunna konstatera att ett tredje kön existerar. Om så skulle ske är jag den förste att erkänna att jag haft fel.

"Jag tror att kön till väldigt stor del är socialt konstruerat av oss människor. Och på samma sätt som du har rätt att tycka och tro vad du vill, så har även jag rätt att tro och tycka vad jag vill. "
Som jag nämnde ovan är tro ointressant, tro är något man gör i kyrkan - inte när man ska förklara saker. Är det "tro" som genusvetenskapen stödjer sig på borde man genast slopa termen "vetenskap". Så, var kan jag hitta dina belägg för att det finns fler kön? Var är bevisen för att kön är en social konstruktion?
Det har gjorts otaliga experiment på området och aldrig någonsin har det visat sig att kön är en social konstruktion. Det är i alla högsta grad något biologisk och medfött. Ett talande exempel är David Reimer som du kan läsa om här: http://en.wikipedia.org/wiki/David_Reimer