#världsboksdagen

Hej! Vi firar böcker idag och jag tycker att alla borde läsa denna. Om manlighet, begär, avklädda kroppar, kön, den manliga blicken, sex, sexualitet, att kvinnan jämt förväntas vara sexig och sin kropp, att den manliga sexualiteten osynliggörs just för att den är normen.

Fallos är förövrigt en annan benämning för kuk/"det manliga könet".