heteronormativ värld

Så länge folk måste komma ut och bekräfta sin icke-heterosexualitet - så lever vi i en heteronormativ värld.

Det är inte jämställt när en del människor måste berätta om sin sexualitet, för att bekräfta att de avviker från normen.

- och ordvalet "spekulerat" får mig att kräkas i munnen. Heterosexualitet är det ingen som någon spekulerar kring eller som någon riskerar att bli outad som. Det är alltid de avvikande från normen som ska märkas, dissekeras och godkännas.