rätten att vara den en själv väljer.

Det finns forskning som säger att om en ska räkna med alla uppsättningar av hormoner, organ och anlag - så finns det 22 kön. Och så finns det andra forskare som säger att det finns enbart två kön och att de är skapade som varandras motsatser. Och det finns ytterligare en sorts forskare som klassar transpersoner som psykiskt störda. Och det finns forskare som tror att hjärnan avgör könet. 
 
Och jag förespråkar en sak - rätten att vara den en själv väljer.
 
 
Det är inte min uppgift som människa att kategorisera, exkludera och avgöra andra människors kön. Jag har ingen rätt att sätta människor i fack, förklara för andra människor vilken identitet den personen har eller sätta någon i en kategori utefter den personens sexuella preferenser. Jag har inte rätt att okeja någons sexuella läggning eller avgöra att den personen är det ena, andra eller tredje könet. 
 
Var och en avgör själv vilket kön hen är, om den vill ansluta sig till något kön alls eller baka in det i sin identitet. Ens pronomen väljer en själv och även sättet en vill leva, eller vilka en vill leva med. Det ena är inte bättre än det andra och det finns inga prispallar när det kommer till könstillhörighet. 
 
Jag har alltid och kommer fortsättningsvis alltid kämpa för människors lika rättigheter, och inom detta inkluderar jag även rätten att bestämma över sin egen kropp, sitt kön och sin sexualitet. Och även rätten att besluta att inte tillhöra något av de "traditionella könen", ligga som normen säger att en ska osv. 
 
I denna kamp kommer jag även kämpa mot trångsynta människor, hånfulla idioter och personer som har svårt att se utanför heterosexistiska normer, tvåkönsnormen eller biologiska studier. Normer är till för att förstås och oftast brytas. Normer som begränsar, förstör och sätter oss i fack mår ingen människa bra av. 
 
 
Ingen annan människa har någonsin rätt att sätta dig i ett fack, avgöra vilken sexuell läggning du är eller vilket kön du förväntas ha. Det är något som du, och bara du själv bestämmer. 
 
 
ps. i och med detta anser jag att diskussionen om kön är över. Vad det gäller mina åsikter om kvotering så tar jag gärna det vid ett senare tillfälle. 
#1 - EEstevez

Jag försöker se logiken i dina moraliska övertygelser, men hittar den inte. Om vi utgår från att alla människor skulle få "bestämma över sin egen kropp" så skulle det rimligtvis innefatta sådant som inte har med det sexuella att göra också. Problemet är att jag vill minnas att vi hade en diskussion om droger och prostitution där du talade just mot individens rättigheter till den egna kroppen. Man får alltså bestämma över sin egen kropp, men bara så länge det passar dig? Det låter nämligen på dig som om bara vissa delar av den personliga sfären står utanför statens eller kollektivets klåfingrar, och att andra aspekter av självägandeskap ska motarbetas och förbjudas.

Ang. kön-debatten.
Din utgångspunkt var att läraren hade fel som påstod att det fanns två kön. Forskare är i stort sett eniga på den punkten; kön hos alla djur bestäms efter könsceller. Människan har två sorters könsceller och har således ett manligt och ett kvinnligt kön. I biologisk mening är det inte svårare än så.
Se även mitt andra inlägg.