värdet i att ha ett inkluderande språk, del två.

Svar till E.E.´s kommentar:
 
Vetenskap bygger på systematiska kategoriseringar - inte subjektiva åsikter. Hur vet du att det tredje, fjärde osv. könet existerar och att de inte i själva verket är olika "grader" av antingen man eller kvinna? Det du benämner som [biologiska] kön låter mer som något jag skulle kalla för "identiteter". Kön bestäms efter könsceller, om du kan hitta belägg för en tredje, för vetenskapen okänd könscell, lyssnar jag gärna. I annat fall har din lärare helt rätt i att prata om just två kön.

Mitt svar: Vissa forskare bedömmer kön efter hormonsmängden i en människas kropp, skulle vi gå efter dessa uträkningar skulle vi ha ungefär 22 olika kön. Ska vi gå efter biologiska kön så finns det en fitta med äggledare, livmoder och för många en möjlighet att bära ett barn, och en kuk med tillhörande pung och sädesledare.
 
Sen finns det personer som klassar sig själva som intergender. Vilket innebär att personen klassar sig själv som bortom, ovanför, mitt i mellan, utanför, under eller över de så kallade traditionella könsrollerna. Sen finns det även något som kallas intersexuell - vilket innebär att en person föds med anlag för bägge biologiska kön.
 
Absolut finns det människor som kopplar samman sin identitet med sitt biologiska kön - det är så hela vårt samhälle är uppbyggt. Alla lagar, normer, sociala koder osv. är uppbyggda på att det biologiska könet avgör hur vi är som människor. Det kallas även genus - att kön är något vi skapar. 
 
Min personliga uppfattning: jag är emot tvåkönsnormen och jag är emot att kön har så pass stor makt och plats i vårt samhälle som det har idag. Jag tror inte att det enbart finns två kön och jag är emot könsroller. Könsrollerna begränsar oss, bygger murar för individens fria vilja och avgör hur vi ska leva våra liv. Oavsett om en föds med en fitta, en kuk, en kuk och en livmoder eller blandning av pung och vagina mellan benen - så är vi alla människor. Det är befängt att vi fäster så pass mycket vikt, energi, egenskaper och makt vid kön. 
#1 - Anonym

Hur kan två olika halter av två hormon bli 22 kön? Har du någon källa? Könsorgan är ointressant, då det är könscellerna dvs spermier eller ägg, som i vetenskaplig mening avgör kön.
Det finns människor som klassar sig "rymdblommor" också. Det är inte kön, det är identiteter.

Jag är helt okej med att du är emot den s.k. "tvåkönsnormen", men samtidigt vill jag minnas att du inte är för en könsneutral lagstiftning eller emot positiv diskriminering (kvotering). Hur resonerar du egentligen?

#2 - Sophia

Heja! Sååå himla bra!!!!