värdet i att ha ett inkluderande språk

Det är så extremt frustrerande att skriva en examination för en lärare som in i minsta stavelse propsar på tvåkönsnormen. Kursen heter Vuxnas sexualitet och ska vara en öppen, inkluderande och bra kurs där allt som har med sexologi tas med. Det krockar ganska mycket med lärarens egna åsikter - som mer än gärna påverkar allt vi gör. 
 
Tvåkönsnormen - denna norm går ut på att det finns bara två kön. Det finns en kvinna och det finns en man. Dessa föds till varsitt kön och är från start olika - gärna varandras motsatser. Allra helst av allt ska kvinnan finna en man som hon vill gifta sig med och skaffa 2,3 barn med. Och detsamma gäller givetvis mannen. Tvåkönsnormen går så att säga hand i hand med heteronormen. 
 
 
Det är så otroligt viktigt att ha ett inkluderande och gärna normkritiskt språk, och det gäller i allt en gör. Så istället för att skriva "en kvinna kan bli kär i någon av det motsatta könet" kan en istället skriva "en kvinna kan bli kär i någon av de andra könen" - för att enkelt inkludera att det finns fler än två kön. 
- språket är fortfarande korrekt och alla förstår vad som menas med den andra meningen. Den första meningen är dock lite oklar... 
 
Och som notan på riset sökte jag på "happy couple", antar att det är dessa som min lärare tänker på när hen gör alla våra uppgifter. 
 
 
 
Nej, nu tar jag helg. 
#1 - Sanna

"Notan på riset" <3

#2 - Caro Wikbro Rannberg

jag tänkte på dig när jag skrev det <3 kan mycket möjligt fortfarande vara det bästa ordspråket jag någonsin stiftat bekantskap med! puss

#3 - E.E

Vetenskap bygger på systematiska kategoriseringar - inte subjektiva åsikter. Hur vet du att det tredje, fjärde osv. könet existerar och att de inte i själva verket är olika "grader" av antingen man eller kvinna? Det du benämner som [biologiska] kön låter mer som något jag skulle kalla för "identiteter". Kön bestäms efter könsceller, om du kan hitta belägg för en tredje, för vetenskapen okänd könscell, lyssnar jag gärna. I annat fall har din lärare helt rätt i att prata om just två kön.