en till i familjen

Jag är så fascinerad över familjer och på hur många sätt en kan vara uppbyggd på. Jag tänker på Göran Hägglund som enligt Sveland är del av en stjärnfamilj. Att en kan vara en del av en familj fastän en inte delar gener och medfödda blodsband. Och hur min egna gigantiska utvecklas och växer. Hur nya partners tillkommer och bakas in, när barn föds och hur det alltid finns rum för fler. Att det finns så många på olika sidor, och hur vackert det är när alla möts.

Och jag tänker på hur jag för första gången på många år själv vill inkludera någon.