könsneutrala äktenskap - en kontroversiell fråga

Jag har så svårt för denna typ av frågor där den stora massan ska få tycka till om hur det ska få vara för en minoritet. Där det blir normen som får bestämma över hur normbrytarna ska få leva sitt liv. Där lagarna ska få godkänna att kärlek är kärlek oavsett vilka kön som är inblandade. Att det ens ska finnas en majoritet och en minoriet när det gäller äktenskap. Att folk fortfarande vill dela in människor i fack beroende på individernas sexuella läggning. 
 
Nu i dagarna ska USA´s högsta domstol fatta olika beslut där frågan om könsneutrala äktenskap kommer vara en av de större frågorna. Anledningen till att frågan är kontroversiell är att de olika staterna har olika lagar kring detta. I tolv delstater är det redan lagligt med könsneutrala äktenskap, i resten är det inte det. 
 
- vad det gäller alla människors lika värde som staterna gärna vill hålla fast vid och hylla - så krockar detta rejält mot de stater som inte tillåter könsneutrala äktenskap. För då innebär det ju att lagen värderar människor olika beroende på vilken sexuell läggning en individ har. 
 
Det enda vi kan göra är att hoppas på att domarna fattar vettiga beslut. Att de gör könsneutrala äktenskap lagligt i alla stater och gör det klart en gång för alla att det är grundlagsvidrigt att förbjuda att homosexuella ska få gifta sig. Ekot rapporterade om detta nu imorrse. Här kan ni höra på klippet. 
 
Två bilder från när New York kämpade för lag om könsneutrala äktenskap: