boys don't cry

Är det någon film som borde vara obligatorisk i skolorna så är det denna. Med efterföljande diskussioner om genus, sexualitet, transpersoner, skapandet av femininitet och maskulinitet - hur det samverkar med kriminalitet och vad det det gör med människor.