SD vill dra in på subventionerat preventivmedel.

Tryck på denna länk. Se klippet på två minuter. Gå och drick ett glas vatten, kanske ta ett varv runt huset och bara rensa skallen. Se sen klippet igen. Kontrollera datumet. Det är dagens datum - 131028. 
 
Och det finns alltså en politiker från Sverigedemokraterna som vill dra in på subventionerat preventivmedel. Subventionerat betyder att staten betalar en del av priset och personen som köper varan betalar resten. Exempelvis har Neovletta x 12 kostat mig 60 kr om året tack vare subventionen och för att jag bor i Stockholm. Nu betalar jag istället 300 för att jag passerat 23 år och för att subventionen inte längre gäller mig.
 
 
Anders Östlund från Sverigedemokraterna menar att det inte finns någon forskning som bevisar att färre aborter sker tack vare subventionen. Och därmed ska subventionen tas bort för alla ungdomar över hela landet. 
 
 
Det som istället sker om subventionen skulle minska eller tas bort helt är att rätten till sin egen kropp, sin egen njutning och sin egen lust blir en klassfråga. Då blir tillgången till ett preventivmedel som passar ens kropp och ens behov - något som styrs efter ens ekonomiska tillgångar. Vilket innebär att det endast kommer bli en liten del av Sveriges ungdomar som kommer nyttja preventivmedel. 
 
Hälsa och rätten till att bestämma över sin egen kropp ska aldrig bli en klassfråga. Det ska aldrig vara storleken på plånboken som avgör en individs rätt till vård och bra hälsa. Jag vet att det sker med sjukhus och dess personal och alla som är för en privatiserad sjukvård, jag finner inga ord för er människosyn. 
 
Men då det är just sexualhälsa jag brinner för och aktivt arbetar med på flera sätt - hugger det till i mig när jag ser och läser om en person med denna typ av åsikter. När reportern ifrågasätter unga tjejers kontroll om en tar bort p-piller helt ur bilden blir svaret: - Man kanske får avstå från den märkliga kontrollen tills att man lever i en stabil relation.
 
Ingen människa med hjärtat på rätt plats säger en sådan sak när det kommer till mänskliga relationer och rättigheter. För er som vill ha fler argument mot att rösta på SD - här har ni mitt bidrag. 
#1 - rebbex

Bara en stilla undran du är ju lesbisk:) vad ska du med pillren till? Men annars har du full rätt i det du säger! Så se så kasta ut några inbjudna genus forskare så kan alla ha samma rätt att vara sig själva! Fast sen finns det vissa poäng med att slopa p pillren också den välbehövliga tillväxten för glesbefolkat land som Sverige skull återhämta sig betydligt!

#2 - Estevez

Som vanligt saknas en teoretisk förankring i det du anser vara rätt. Du kan inte ha rättigheter som kränker andras friheter. Och om du prompt ska ha det, bör du åtminstone förklara varför din rätt väger tyngre. Jag vill alltså veta VARFÖR du tycker att det är en rätt, inte ATT du tycker att rätt. Vad gör din rätt till subventionerade p-piller större än min rätt att slippa subventionera dem? Är vissa människors rättigheter rentav större än andras?
Något som verkligen sticker i ögonen är att du är inkonsekvent när det kommer till vad du betecknar som rätten till den egna kroppen. Ditt idé verkar bygga på att du äger din egen kropp, men med en mängd godtyckliga restriktioner (droger, prostitution etc.) som du anser rättfärdigar våldsutövande. Som om det inte var nog försöker du också knyta vissa privilegier till den här rättigheten, privilegier som bara gäller för det kvinnliga könet (subventionerade p-piller, abort och kvotering). Avslutningsvis vill jag bara säga att jag är totalt ointresserad av sakfrågan, utan bara av hur du argumenterar för din sak.

#3 - rebbex

rätten är att du skipper betala för en massa damer ska suga ut ett oönskat foster vilket blir dyrare i längden! :) Dessutom minskar du antalet frustrerade män slår sönder dina fönster osv

#4 - Caro Wikbro Carlén

Det är en mening jag inte förstår: "Ditt idé verkar bygga på att du äger din egen kropp, men med en mängd godtyckliga restriktioner (droger, prostitution etc.) som du anser rättfärdigar våldsutövande."

- jag förstår inte vad du menar med detta? Att jag skulle vara mot prostitution och droger, fastän jag är för att en individ äger sin egen kropp? Det var länge sen jag uttryckte några åsikter om prost, så jag vet inte vad du tror att jag anser om denna gigantiska fråga. Och det är inte ens relevant. Du är liberal och tycker att individen har rätt att göra exakt det hen vill samt att staten inte ska lägga sig i. Och vi krockar i dessa frågor. Gällande rätten till sin egen kropp kan jag vidareutveckla detta någon dag.

#5 - Estevez

Du kan inte kalla det "rättigheter till den egna kroppen" om det inte innebär det. Det är en dikotomi, precis som att du inte bara kan vara lite gravid. Du kan inte äga lite av din kropp. Äger man sin egna kropp, men med en mängd restriktioner, följer att någon annan kan göra anspråk på den "egna kroppen" under vissa omständigheter. Ditt resonemang är som så att du vill att din egen kropp ska vara fri, men du vill samtidigt att staten ska ha mandat att bruka våld mot de som inte rättar sig efter dina/samhällets restriktioner. Föreställ dig för en sekund att det vore tvärtom. I det här scenariot är droger och prostitution i allmänhetens ögon betraktat som någon att undvika, men samtidigt något som accepteras. Det här samhället tolererar alltså människor som brukar droger och ägnar sig åt prostitution, men fördömer och brukar våld mot de som förespråkar abort och p-piller. Håller du inte med om att det vore fel av dessa människor att begränsa er rätt att göra abort eller bruka p-piller? Om ja, varför har du då rätt att begränsa deras frihet?