gender/sex + trans

Jag kan ofta tycka att det är problematiskt att prata om genus och kön, efter som den diskursen så ofta faller innanför ramarna för tvåkönsnormen. Tvåkönsnormen innebär att det enbart finns två kön. Det finns kvinna och det finns man. Och tvåkönsnormen innebär också att det ska SKA vara skillnader mellan kvinnor och män. Det ÄR skillnader som baseras på biologiska faktorer som en inte kan råda över. 
- och jag tycker jag att tvåkönsnormen och dess innehåll är bullshit. 
 
Och har även stört mig på att den är transexkluderande. Det finns inget utrymme alls för att prata om transpersoner när det kommer till tvåkönsnormen, något som irriterar mig. Och jag har även känt så när det kommer till genus. Och görs det på något sätt är det främst i form av fördomar eller förutfattade meningar.
- för hur ofta är det en pratar om transpersoner när det kommer till genus? 
 
Men nu läste jag om en psykoanalytikern vid namn Robert Steller, en amerikansk forskare som var en av de första som började använda begreppen gender och sex när det kommer till just transsexuella. Det var under 1950- och 60-talet. Med den anledningen att en person kan ha ett gender dvs könsidentitet/mentalt kön - men ett annat sex som är detsamma som biologiskt kön. 
- Steller drog även slutsatsen att det var enklare att ändra någons sex än gender. 
 
Så det är intressant hur ord och dess betydelser som en gång haft sitt ursprung bland transpersoner, idag för mig kan kännas som frånvarande eller märkliga att använda inom samma område. Hur tänker ni kring genus och transpersoner? 
 
 
#1 - rebbex

Transpersoner finns hjälp att få man har bytt läggning på folk mer än i 15år det är inget som ska behöva lida. För hur många remde partyn hade inte din gamla gård med kändisar?

#2 - rebbex

Se bara på den stackars bettyn som hängde med er förut fick slangen avklipp och det blev ju så fel eller dubbel tony och hans depresion som gör att han blev inlagd!