heteronormen i vardagen

Ibland kan det vara svårt eller lite krångligt att faktiskt se hur normerna finns runt omkring oss, omringar och begränsar. Vissa normer kan vara bra, fungera som sociala smörjmedel eller bara få oss människor att fungera bättre tillsammans. Medan det finns normer som förstör, begränsar och måste motverkas. 
 
Dessa bilder är två tydliga exempel på hur heteronormen ständigt konstrueras och visas upp som det enda rätta. Hur kön är något som ständigt skapas, att oavsett om det är människor, djur eller glasstillbehör - så finns det två olika, två motsatta, två som bildar ett par. Och att det är det enda rätta. 
- tänk på barn som dagligen ser detta. Om och om igen. I böcker, filmer, lekar, leksaker och vart de än går. Vi människor blir oavsett ålder dagligen indoktrinerade till att tro att heteronormen är det enda rätta. 
 
 
För det handlar inte om att heterosexualitet är något fel eller något som måste motverkas - utan det handlar om hur samhället ständigt strukturerar upp en bild som det enda rätta. Det bästa valet och målet för varje enskild individ att leva efter. Det är på så vis som heteronormen begränsar oss. Som i sin tur får en mängd olika konsekvenser för personer som av olika anledningar inte känner sig hemma inom denna norm.