att använda hen

Jag använder hen som könsneutralt pronomen när jag skriver såväl akademiska texter, föredrag, arbeten och här på bloggen. När jag skriver om kända personer som jag aldrig har träffat och aldrig kommer att träffa - använder jag hen. 
 
 
För jag är inte i den positionen att jag kan könsbestämma åt någon annan. Detta är för många en jobbig, onödig, tråkig eller överflödig fråga. För mig handlar det om att varje individ har rätt att bestämma över sin egen könsidentitet. Och då är det inte min uppgift att köna andra. 
 
 
Vi lever i en kultur där vi har könsbestämda namn. Med detta menas att läser vi namnet "Sara" ser vi en typisk tjej/kvinna framför oss. Säger någon namnet Johan föreställer vi oss en man. Det är så inpräntat i oss att vissa namn är menade för kvinnor och andra för män. I det svenska språket har vi tre könsneutrala namn: Kim, Michelle och Sam. Men sedan flera är tillbaka är det numera lagligt att döpa sin barn eller sig själv till vilka namn som helst - oavsett könstillhörighet. (det var RFSL som arbetade hårt för denna lag om jag inte minns helt fel.) 
 
 
Gällande personer jag känner och har i min närhet använder jag oftast deras hen, ibland bakar jag in ett han eller hon. Om min pappa använder jag alltid han. Men oftast hen om resten. Jag varierar lite, främst för att jag är så van vid att alltid använda hen. Och det är så fruktansvärt härligt. Att jag med hjälp av språket kan minska könets position och makt. 
 
Den stora anledningen till att jag använder hen är för att kön är för mig inte särskilt relevant. Detta kan jag ju till viss del säga eftersom jag själv är cis-person och inte reflekterat särskilt mycket över min egen könsidentitet. Men jag gillar tanken av ett en kan läsa en hel bok utan att personernas kön inte har någon central roll, att en akadamisk text kan vara könslös eller att en person kan få bara vara sig själv och inte könskodade egenskaper.
- men, jag vill förtydliga: jag vill inte göra om alla människor till ett kön: utan snarare öppna upp för att människor ska få vara exakt som dom själva vill. Och inte upprätthålla kassa könsnormer.