fem argument

För er som öppnat en tidning den senaste veckan har förmodligen läst något om Spanien. Det som händer i kort sammanfattning: år 2010 infördes en aborträtt fram till vecka 14. Detta innebär att kvinnan fick göra abort fram till vecka 14. (I jämförelse med Sverige är det lagligt fram vecka 18.) Lagen i Spanien tillkom alltså för fyra år sedan. Och nu vill den Spanska högerregeringen riva upp denna lag och på så vis ta bort kvinnors rätt till abort. 
 
 
Det som skrämmer mig mest är hur högervindarna som viner över europa aktivt vill kapa, ta bort eller inskränka på kvinnors rättigheter och friheter. Att riva upp en lag gällande kvinnors rätt till abort är ingen liten handling. Utan något som påverkar hela samhället och samtliga individer.
 
Oavsett vad en tycker om abort eller inte på ett personligt plan - så är det en människas rättighet att själv bestämma om, när och hur en vill reproducera. RFSU har gjort en snabb sammanfrattning med vettiga argument gällande denna viktiga fråga.