HBTQ

Vi hade opponering i går och min rapport som jag skrivit tillsammans med en annan fick motta en del kritik. En del gick att bemöta medan en sak var liksom för märklig för att kunna ge ett svar:
 
X - Det vore bra om ni hade beskrivit vad olika begrepp betyder, så att man förstår.
C - Ja absolut. Det hade vi kunnat förbättra, givetvis. Vilket eller vilka begrepp tänkte du på?
X - Ja, till exempel hb tq. 
C - Ursäkta? (jag är så van vid att en säger hbtq att jag inte fattar.)
X - Ja, hbt-q. Att ni sagt vad det är. Så att man fattar.
C - Mhm?
X - Ja, att ni hade förklarat vad det betyder. När hela er rapport handlar om det. 
C - Ehhh. 
L - Vill författaren ge svar på opponenterna?
C - Nej, jag vet inte riktigt vad det är jag ska tillägga. 
 
 
Och jag vet inte om det är för att jag varit sexualpoltiskt aktiv under flera år och ständigt kämpar för dessa frågor på alla plan i livet? Eller för att jag själv lever tillsammans med en kvinna? Eller för att jag är påläst kring vad som händer i samhället jag lever i?
- jag är bara förbluffad över hur en kan leva utan att inte veta vad hbtq står för? Är det vanligt? Jag vill inte raljera, jag har bara inte mött någon över 15 år som inte känner till dessa begrepp? Men vi kör en snabb genomgång:
 
H - Homosexuella. Kan vara flator, bögar, lebbar, homos. Personer som ligger/blir kär/attraheras av någon som har samma könsidentitet som en själv. 
B - Bisexuella. En person som ligger/blir kär i/attraheras av personer oavsett kön. Kan växla mellan gång till gång, genom sin livstid eller hur en nu vill. 
T - Transpersoner. Ett stort paraplygrepp som inkluderar flera olika identiteter, ord och benämningar. Kan exempelvis vara transexuella, intergender, intersexuell, transvestit, drag kings/queens osv. 
Q - Queer. Gigantiskt begrepp som handlar om allt från hur en väljer att leva till hur en ställer sig politiskt. Finns lika många förklaringar som individer. Min förklaring: att en vet om att heteronormen existerar och hur den påverkar oss människor negativt - och aktivt arbetar mot den. 
 
 
Och alla dessa termer har jag förklarat med mina ord. Det kan finnas varierande förklaringar. Det viktiga är att en inte kan sätta en etikett på någon annan för att en själv anser att det är så. Samt komma ihåg att en identfikation med någon av dessa förklaringar kan variera, växla, slå om, komma tillbaka eller ske när som helst under ens livstid. Precis som heterosexualitet är det inget som är hugget i sten.