hur lär en sig att hata?

Just nu håller jag på och läser inför en uppsats jag ska skriva i ämnet viktimologi. Vi har valt inriktning hatbrott med fokus på hatbrott mot homosexuella och transpersoner. Sammanlagt är det fyra olika rapporter/uppsatser/redovisningar som vi går igenom som alla behandlar ämnet, men som haft olika tillvägagångssätt för att få ihop texten. Vissa har använt sig av brottsofferintervjuer, andra har pratat med gärningspersoner medan en del gått enbart på den statistik som finns baserat på anmälningar till polis. För att sedan undersöka hur det gått i tingsrätt/hovrätt, olika straffbedömningar eller om det ens blir något åtal. 
 
 
Och det finns en röd tråd som löper genom allt material - gärningspersonerna är unga män. En del är så unga som 14 år som slår ner sina klasskompisar, andra är 17 och spöar ner någon på väg till krogen. Andra utövar systemtisk terrorisering mot grannar eller expartners. Men det är majoriten män som är gärningspersoner. 
 
 
Hur lär sig en fjorton år gammal pojke att det är ok att slå ner en klasskompis? Att skrika "jävla bögjävel" till en och samma person varje morgon, varje rast och varje gång personen är på väg hem? Att det är ett ok beteende att sparka på någon medan den ligger ner? Att knyta sin näve och krossa någons näsa för att en kan - och för att en vill? 
- det kan ju givetvis ha något att göra med att skolor inklusive rektorer/lärare/skolsköterskor och fritidspersonal gärna vill skoja bort händelser likt dessa och skylla på "att det är sånt som pojkar gör". 
 
Men det går inte enbart att skylla på fega vuxna som aktivt bryter mot lagen som handlar om att alla elever ska få ha en trygg skolgång utan trakasserier, mobbing, våld eller hot om våld. Eller att samtliga exempel ovan är material för en polisanmälan. (nu tror ju inte jag att det är den rätta vägen alla gånger heller.)
 
- utan det handlar om att unga män aktivt får lära sig att de måste skapa sin manlighet. De har en mall att följa och normer att hålla sig inom. För att vara den sortens man som samhället dagligen producerar och premierar. 
 

När en läser vidare finns det även kvinnor som både blir utsatta och utsätter andra för hatbrott, givetvis. Men det är över 80 % män som utsätter andra män. Och jag kan inte statistiken för hur andra våldsbrott ser ut, men män misshandlar andra män i enormt större utsträckning än kvinnor gör. Vissa vill ju använda just denna fakta som ett argument för att feminismen tar för stor plats i samhället och menar på att vi måste bry oss mer om männen. 
 
*tid för att andas av frustration* 
 
Medan jag konstant tänker - vi måste på riktigt belysa vilka könsnormer det är vi aktivt skapar och upprätthåller - och vad dessa gör med oss människor. På såväl individnivå som samhällsnivå. Varför vill en fjorton år gammal pojke slå ner sin klasskompis med motivet att hen tror att den andra pojken är bög? Och varför vill en trettiofem år gammal man göra detsamma ute på krogen efter 3 öl? Varför?
- varför är vi ständigt med och skapar dessa förkastliga könsnormer där våld och hat är del av konstruktionen? 
#1 - rebbex

den stora frågan är hur många av hat brotten är menade att få dom att förstå att dom kan programmera om sig?
Men det är ju naturligtvis var och en att bestämma själv men möjligheten finns ju alltid och som homo kommer du troligen kosta mer i sjukvårds kostnader i frånvaro av dom normala tingen som säkert bilderna du googlade skvallrade om! Men nu får du som vanligt inte tolka mig som att du ska gå och bli hetero det är ditt val jag informerar bara vilka möjligheter du har i livet och vilka rättigheter du har enligt lagen.