Hur Disney gör kön

När jag läste en kurs i social psykologi i Sexologi I pratade vi mycket om barn och anknytning. Hur viktigt det var för barn att läsa av kön och få känna igen sig i andra individer.Då handlade det om att barn kan se likheter och skillnader på sin egen och andra kroppar. 
 
Men också utanför förskolegruppen, familjen och ens närmsta omgivning skapas kön. Hela tiden. Det är ett konstant skapande. Och vad är det i detta vi uppmuntrar, hyllar och ständigt återskapar? Vad är det i upprätthållandet av tvåkönsnormen som människor finner attraktivt och värdefullt? 
 
Låt oss titta på bilderna nedan. Här har någon roat sig med att omvandla klassiska karaktärer från Disney. Från män till kvinnor. Och jag vet inte vad ni känner, men det blir väldigt tydligt gällande vilka bilder av kön som samhället vill förmedla till barn.
 
Och nej, Disney står inte som ensam bov i dramat. Men givetvis påverkas barn av sagor, filmer, bilder, leksaker och böcker - konstant. 
 
#blogg100, dag 18