Könsstympning

Denna veckas text om fittan handlar om ett kort tips: Socialstyrelsen har en webbutbildning om kvinnor och flickors könsstympning. 

Den tar ungefär en timme och går igenom ungefär detta:
- vad är könsstympning?
- vilka är orsakerna?
- hur kan en bemöta personer som varit med om en könsstympning?
- vad säger lagen?

Den är riktad mot vårdpersonal, men vem som helst kan gå den. Den är tillräckligt informativ oavsett tidigare kunskap om ämnet.utbildningen finns på Socialstyrelsens hemsida och under "webbutbildning", och titeln är Könsstympning av kvinnor och flickor.