Tala är silver, göra är guld - #makeequal

Jag inledde min fredag med att få ett extremt peppigt mail från Ida Östensson. Östenssons stifelse Crossing Boarders byter i dag namn till Make Equal
 
Här kommer en text för att förklara hur dom resonerar, något som jag står bakom till hundra procent:
 
Idag vet vi för mycket om ojämlikhet för att göra så lite. Vi pratar om det och säger att det är ett problem men vi sätter sällan in resurser och gör förändringen på riktigt. Jag kräver (INSERT VALFRITT OMRÅDE)! Tillsammans med Make Equal gör jag samhället mer jämlikt! #makeequal
 
 
Och att bara välja ett område är alldeles för lite. Det är flertalet områden och strukturer som måste förändras i samhället och det måste ske på olika sätt - hela tiden. Jag tror inte på en punktinsats en gång. Jag tror på att diskutera, käfta, upplysa, agera, hantera och att aldrig backa. Så här kommer några områden som jag brinner extra för: 
 
  • lika lön för samma arbete
  • inför normkritik i skolan
  • sexualundervisning i skolan som inte utgår från heteronormativa strukturer och har fokus på reproduktion
  • genuspedagogik från förskolan och uppåt
  • sluta med sexistisk reklam på offentliga platser
  • fokusera på unga hbtq-personers hälsa och välmående
  • agera på flera nivåer vad det gäller mäns våld mot kvinnor
  • synliggör vilka normer som existerar och begränsar - en ska inte ha läst hundra poäng i genusvetenskap för att se detta
 
Vilka områden kan ni komma på?