Jag blev Stockholmssyndromet

Jag blev Stockholmssyndromet: valvet, föraktet och mitt kärleksförhållande med Clark Olofsson är skriven av Kristin Enmark och Gunnar Wesslén och ges ut av Pocketförlaget, tidigare av Ordupplaget. 
 
Som titeln beskriver handlar den om det så kallade Stockholmssyndromet, beskrivet och berättav av personen som blev diagnosen. Enmark var bara 23 år när hon arbetade på banken där Jan Erik Olsson skulle göra ett bankrån. Som sen ledde till att gisslan hölls i sex dagar och Clark Olofsson kom dit som krav. 
 
Vi har nog alla hört talas om det Stockholmssyndromet. Och det brukar beskrivas som att en eller flera personer får kärlekskänslor/starka känslor för en brottsling. Att man väljer den kriminellas sida före polisen eller statens. Det beskrivs som ett psykologiskt tillstånd som uppstår under gisslansituationer och en börjar sympatiserar med förövaren. 
 
Bla bla bla. "Diagnosen" fastställdes av polisens egna psykolog som förklaring/negligering av Enmarks egna handlingar och vilja - för att hon inte ville ställa sig på polisens sida. Istället för att lyssna på vad Enmark och de andra som var gisslan ville, kände, tänkte och tyckte. Skapades diagnosen för att på så sätt omyndigförklara och nollställa Enmark. Med hjälp av Stockholmssyndromet förklarar och försvarar den varför en kvinna (vanligtvis) skulle vara så pass märklig att hon ställer sig på en kriminell (ofta man) sida. 
- som så mycket som har med kriminologi vill en gärna hitta förklaringar och försvar för varför en kvinna skulle kunna begå en brottslig handling. Även så i detta fall. 
 
För att Enmark var på Jan Erik och Clarks sida istället för polisens sida, samt för att hon hellre ville följa med kidnapparna - blev hon diagnostiserad. Men det är ju bara bull. 
 
 
Boken är uppdelad på det viset att de olika händelserna som hände inne på banken under de sex dagarna de tillbringade där är detaljrikt beskrivna. Och sen ger Enmark sin bild av det som hände. En får lära känna Enmark som barn, uppväxten, gisslandramat och sen hur relationen med Clark påverkat henne. Men kanske mest hur det varit att bli huvudperson för en påhittad karaktär. 
 
Jag rekommenderar alla som någon gång pratat om Stockholmssyndromet att läsa boken. Tyvärr tröttnade jag på att det var mycket upprepningar, så Stockholmssyndromet får 3 av 5 palmer.