om alkoholnormen

Planen var att vi skulle prata om olika normer som finns i vårt samhälle. Som vi själva är med och skapar dagligen, och de normer som vi inte är lika förtjusta i. De där normerna som förstör för en och som begränsar ens liv och de val en gör/skulle vilja göra. Normerna som kommer för nära ens liv och förstör ens handlingsutrymme. Vi hann nämna heteronormen, tvåkönsnormen och sen snöade vi in helt på alkoholnormen. 
 
Vi pratade om hur denna norm påverkar oss alla oavsett hur ofta eller ens om en dricker alkohol. Vi rasar över hur alla våra högtider är uppbyggda kring drycker. Och vi pratar om våra olika relationer till akohol. Mest hur det varit i tidigare år, runt högstadiet/gymnasiet. Fridah som konstant måste försvara att hen inte dricker alkohol, medan jag delar med mig om hur jag och mina vänner tänkte kring alkohol från femton och uppåt. 
 
Välkomna till avsnitt nummer tio av Minnet fullt!