Om mig

Jag är sexualupplysare, föreläsare och skribent. Säkrare sex-information för unga är det ämne mitt hjärta bankar extra hårt för. Detta vill jag arbeta med på både nationell och internationell nivå i form av skrift, upplysning, diskussion och föreläsningar.

Kommunikation och korrekt fakta är mina främsta ledord i allt jag gör. Jag tror på upplysning kombinerat med diskussioner, att väcka tankar hos individen för att finna metoder som kan fungera för en själv. Så långt bort som möjligt från skrämselpropaganda vill jag befinna mig med intressant fakta, motiverande samtal och öppna diskussioner med högt i tak. Jag vill sudda bort tabun, riva sönder skam och skuld som många kan känna kring sex och öppna upp nya sätt att se på sex, relationer och sin egen kropp. Det finns inga dumma frågor och alla ämnen går att belysa.

 Sex är ett gigantiskt begrepp som vi alla berörs av på ett eller flera sätt. Jag vill göra det möjligt för individen att känna sig trygg i sin sexualitet, sin egen kropp och i eventuella möten med andra. Det är på tiden att vi pratar om sex, kåthet, kroppens anatomi, lust, relationer och allt inom sexologins underbara värld på ett normkritiskt, öppet och informativt vis. Jag vill på ett lustfyllt och upplysande sätt svara, lyssna och diskutera med unga – detta är början på den sexuella revolutionen.

 

Min utopi

Det är en mänsklig rättighet att känna till sin egen kropp och dess funktioner, att leva ut sin sexuella läggning och att våga vara den en är på alla sätt och vis. Detta är dock inga självklarheter i det samhälle vi lever i – och det vill jag förändra! Jag tror på öppna dialoger, mer kunskap åt folket, att spränga trånga normer och att föra dialoger på alla nivåer.    Jag har förhoppningar om att leva i ett samhälle där individer får leva som de vill och bli kära i exakt vem henom önskar. Att unga vet hur deras kroppar fungerar, hur de kan ligga på ett säkrare sätt och att alla oavsett kön har lika stor rätt att känna eller inte känna lust.

Det finns så mycket kring sex som är kul, spännande, intressant, hett och bra! Men fokus hamnar ofta på de dåliga bitarna. Givetvis är det viktigt att känna till saker som könssjukdomar och hur en skyddar sig mot graviditet. Men det går att prata om sex på ett lustfyllt och roligt sätt, samtidigt som det är informativt.

Min förhoppning och utopi går ut på att öppna upp sättet att se på sex, att individer lär känna sin egen kropp och vågar gå utanför normerna. Att våga se bortom samhällets begränsningar och följa den egna viljan. Oavsett könstillhörighet och sexualitet, ska en ha samma förutsättningar lika handlingsutrymme. Det är på tiden att vi pratar om sex på ett nyanserat sätt, vågar krossa normer och belyser allt inom sexologins fantastiska, gigantiska och spektakulära värld. Jag tror på kunskap, öppna dialoger och att belysa sex ur flera olika vinklar. Nu kickar vi igång den sexuella revolutionen!