heterosexist

Nytt ord till era vokabulärer: heterosexist. Från att utöva heterosexism, som så att säga går hand i hand med heteronormen. 
 
Att vara heterosexist är nog relativt vanligt, eftersom det är det vi lär oss den födseln. Vi lär oss att heterosexualitet är det enda rätta, det bästa och det som alla helst ska vara. 99,9% av alla barnböcker handlar om detta, varje disneysaga går ut på att prinsessan finner sin prins och se lever de lyckliga i alla sina dagar. All reklam, all media och allt som vi dagligen möter - premierar och peppar för just denna sexualitet.
- för att motverka detta handlar det om att se heteronormens strukturer och motverka efter bästa förmåga. Diskutera, ifrågasätta och om en vill/orkar - bryt mot normen. 
 
En heterosexist är en person som tycker att en relation mellan två olika kön är det allra allra bästa, det som en ska vilja vara och det som alla människor borde vara. Den typiska relationen och det "naturliga" valet för en människa. 
- det kan vara en människas åsikt.
 
Sen finns det stora delar av samhället som också delar denna åsikt, och där kan det bli problem på riktigt. För att  ta några exempel på heterosexistiska avdelningar: vården, lagarna och media. 
 
Som flata måste du komma ut för din läkare/gynekolog för att få den vård du behöver.
Som homosexuell får du visserligen gifta dig, men en präst har rätt att neka dig.
Vi lever fortfarande i ett samhälla där människor som inte är heterosexuella måste komma ut.