Insikt <3

Jag upptäckte precis att det går att teckna en prenumeration på tidningen Insikt som Lafa ger ut, även som privatperson! Har alltid trott att det bara var olika vårdinriktningar som fick ha den tidningen. Det var den tidningen som gjorde det lite värt att hänga på infektionskliniken en gång i veckan för några år sen. 

Och nu kommer jag få hem den direkt till mig! Hurra! Lafa är en enhet för sexualitet och hälsa inom Stockholms läns landsting. Och det är Lafa som ger ut tidningen. Som jag kommer att lära mig nya saker!