samtycke?

Jag har så svårt att förstå varför det ska vara så krångligt att lägga till en rad om att det krävs samtycke? Är en vuxen nog att ha sex, då är en vuxen nog att förstå innebörden i samtycke.
- finns ett bra radioklipp om detta, lägger upp det sen.