någon som vill gå?

Jag älskar när universitet och högskolor bjuder in till öppna föreläsningar och bjuder in även människor som inte går just den specifika utbildningen, men har ett intresse i ämnet ändå. För även om en kanske inte hänger med på exakt allt som sägs, så är det en möjlighet att lära sig något nytt och vidga sitt kunskapsnät. 
 
Någon som vill följa med mig på dessa? Bägga är på su. 
 

Vad är honligt, hanligt och vanligt hos djur?

 

9/1: Professor Ingrid Ahnesjö, Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet föreläser på temat: Vad är honligt, hanligt och vanligt hos djur?

 

Queera perspektiv på biologi

 

23/1: Malin Ah-King, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet diskuterar queera perspektiv på biologi och biologisk forskning.