sexualitet = heterosexualitet

Går igenom en av höstens litteraturlistor och hittar några böcker jag ännu inte har. En gemensam faktor när det gäller omslagen är att de båda pryds av heterosexuella par. Visserligen är det jag som betraktare som könar dessa individer som en kvinna och en man - och det kan jag knappast vara ensam om. Figurerna är även smala, ljusa, vackra och förställer någon form av staty? 
- är det den typiska bilden av sexualitet som författarna vill förmedla? Att det är vad sexualitet innebär, innefattar och går ut på? Eller att det är just dessa typer av människor som ägnar sig åt sexuella aktiviteter?
 
Nej, jag tror givetvis inte heller det. Men jag är så förbannat trött på att saker som handlar om sex ofta kopplas samman med vita, heterosexuella, smala, vackra par. 
- vilket gör att alla andra exkluderas och avsexualiseras. Deras rätt att känna, tycka, tänka och uppleva raderas. Detta innebär alltså alla med annat etniskt ursprung än vit, andra sexuella läggningar än hetero, personer med något funktionshinder, individer som inte är i strl 36, ser ut som det normen klassas som vackra. osv osv.