genusuppgift i kriminologin

  • reflektera över hur ni själva och omgivningen är/blir könskodade. Genom handlingar/språket/osv.
  • identifiera någon/några genusnormer
  • pröva gärna att bryta någon/några genusnormer och se vad som händer med er själva och med andra
Kan ni förstå min lycka över att ha fått detta som skoluppgift? Jag satt med tindrande ögon när hen i två timmar gick igenom feministiska teorier - och hur dessa har ett samband med kriminologi. När denna uppgift presenterades blev jag lycklig. För ja, visst tänker jag i dessa banor ungefär 17 gånger om dagen, och visst bryter jag mot genusnormer konstant - min hobby är ju att skreva med benen på tuben så att den vita kränkta mannen mitt emot blir ännu mer kränkt pga att jag tar hens pungutrymme. 
 
Men för resterande individer i min klass kanske detta inte tillhör ens dagliga tankebanor. Och det kommer bli en intressant diskussion på onsdag, för att höra hur det gått för resten av klassen. För det är ju när en lär sig att se de olika normerna, i detta fall genus, som en kan få större inblick i hur vårt samhälle faktiskt är uppbyggt - och göra en förändring. 
 
 
Jag uppmanar du som läser detta att också gå igenom dessa tre punkter. Vilket genus skapar du och vilka normer upprätthåller du? Ser du genus hos andra eller är det något du aldrig ens funderat över? Vad skulle en kunna göra för att bryta mot en genusnorm och är det något du vill testa?