Hutterite formula

Läser om sexualitet genom historien och fastnar för en kristen kanadensisk sekt som utövade något som går under benämningen Hutterite formula. Eller formeln Hutterite på svenska. Under flera decennier utövade dom konstant fortplantning. Detta gick ut på att i par började avla barn så fort de blivit könsmogna och fortsatta så tills att den som bar barnen gick i klimakteriet. Genomsnittligt fick varje par ungefär 14 barn. 
 
Detta är ett extremexempel på några som tog till vara på att människa kan reproducera och att det är något en har som fokus för att kunna ha sexuella relationer. Att vi människor är del av naturen, men att vi kan ha sex för att avla barn - men också för att vi kan få ut njutning av det. Till skillnad från djuren som då främst har det för att avla. Men att denna sekt verkligen tog det bokstavligt att enbart ligga för att få barn - konstant. 
 
Och det är så intressant hur många gärna vill koppla ihop människor och djur - och benämna allt som "naturligt". Eller att vi alla är djur som bara hanterar saker olika, tänker olika och känner på olika sätt. Skulle kunna ägna år åt att enbart forska i detta. För jag har viss förståelse för det, samtidigt som jag avskyr när människor vill benämna mänskliga relationer eller sexuella aktiviteter som "naturligt" och där med godkänt av såväl gudar som moder jord.
 
Men det är viktigt att ha med sig denna typ av synsätt när en tittar på hur våra normer kring sex och sexuella aktiviter ser ut idag - för det är mycket som fortfarande finns kvar från långt bak i tiden. Hur saker än idag återskappas och reproduceras i såväl tankar, forskning som handlingar. Och hur människan under flera hundra år enbart sett sex som ett sätt att fortplanta sig - fastän människor i alla tider vetat om och förstått att sex även är en stor källa för njutning, lust och kåthet. Just vilka rörelser som leder till resultat som barn, orgasm, smärta eller njutning har definierats olika genom historien. Men människan har alltid vetat om att sex kan upplevas på olika sätt och resultera i fler saker än enbart ungar. 
 
Och det går att dra konkreta kopplingar mellan detta synsätt och en av de starkaste normerna vi har i dagens samhälle, nämligen heteronormen. Som bland annat handlar om att sex/kärlek/relationer sker mellan två individer som enligt normen och biologin ska kunna avla barn ihop. Som att det är det en går på när en bli kär/attraherad/kåt/sugen på en annan människa?! "Denna person kommer kunna göra mig på smällen"-tänk, räck gärna upp en hand vilka som tänker så under första dejten/ligget/mjukglassen osv. Det skulle jag gärna vilja ha siffror på.